งานทะเบียนธุรกิจ

 

                        

 

 

 

   
   

  CHOnCHAYA BUSInESS  CO.,LTD.

                

         บริษัท ชนชญา บิสซิเนส จำกัด 

                

                         เราเป็นผู้ให้บริการด้านการจดทะเบียนธุรกิจ บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทะเบียนพาณิชย์ ร้านค้า ทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ขอใบอนุญาตต่างๆ เช่น ใบอนุญาตจำหน่ายสุรา - บุหรี่ 

                (ทั้งในประเทศ และ ต่างประเทศ) ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว และอื่นๆอีกมากมาย ยินดีให้คำปรึกษา แนะนำแนวทางในการเริ่มต้นประกอบธุรกิจของท่าน ในราคากันเอง 

                สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

                CALLCENTER  : 02-044-6863 และ 02-899-0463                                                        

 

                  MOBILE 082-339-6261   

                 E-MAIL   :  chonchaya321@gmail.com

                                      

      

                           

                                   

                                                                            จดทะเบียนกับเราวันนี้รับสิทธิทันที  

                                   

                                                                                         ฟรี!!!  จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ทาง INTERNET 

                                                                                             ฟรี!!!   จองชื่อ    

                                                                                   ฟรี!!!   ออกแบบโลโก้ตราประทับ

                                                                                              →ฟรี!!!   รายงานการประชุมเพื่อเปิดบัญชี บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด

***หมายเหตุ***

         หากเลือกใช้บริการจดเปลี่ยนแปลงต่างๆหลายๆรายการพร้อมกันทีเดียว เราให้ราคาพิเศษ

 

รหัส

    รายการประเภทบริการ

ค่าบริการ

 

 

Q1

 

 

จดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วน + ขอเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร  

 

( ยื่นตรงกับกระทรวงพาณิชย์)

 

 

 

 

2,990


 

 

Q2

 

 

จดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วน + ขอเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร + จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)  สามารถออกบิล VAT ได้เลย

 

( ยื่นตรงกับกระทรวงพาณิชย์ และ สรรพากรพื้นที่ )

 

 

 

4,500

 

 

Q3

 

 

จดทะเบียนบริษัทจำกัด + ขอเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

 

( ยื่นตรงกับกระทรวงพาณิชย์ )

 

  


2,990


 

  

Q4

 

 

จดทะเบียนบริษัทจำกัด + ขอเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร + จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)  สามารถออกบิล VAT ได้เลย   

( ยื่นตรงกับกระทรวงพาณิชย์ และ สรรพากรพื้นที่ )

 

 

  

4,500

 

Q5

 

จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ที่สรรพากรพื้นที่

 

 

2,990

 

Q6

 

 

จดทะเบียนพาณิชย์ (ร้านค้า) + ขอเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

 

 

สอบถาม

 

Q7

 

 

จดทะเบียนพาณิชย์ (ร้านค้า) + ขอเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร + จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 

สามารถออกบิล VAT ได้เลย   

 

 

สอบถาม

 

Q8

 

 

จดทะเบียนย้ายที่ตั้งสำนักงานในพื้นที่เดียวกัน  

(ที่กระทรวงพาณิชย์+สรรพากร)

 

 

สอบถาม

  

Q9

 

จดทะเบียนย้ายที่ตั้งสำนักงานต่างพื้นที่ (กระทรวงพาณิชย์ + สรรพากร)

 

  

สอบถาม

 

Q10

 

จดทะเบียนเพิ่ม/ลดสาขา ที่กระทรวงพาณิชย์

 

 

สอบถาม

 

Q11

 

 

จดทะเบียนเพิ่ม/ลดสาขา ที่กระทรวงพาณิชย์ + สรรพากร + ดำเนินการเรื่องยื่นภาษีมูลค่าเพิ่มรวมกัน

 

สอบถาม

 

Q12

 

จดทะเบียนแก้ไขอำนาจกรรมการ

 

 

สอบถาม

 

Q13

 

จดทะเบียนเพิ่มทุนบริษัท + เปลี่ยนแปลงบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5)

 

 

สอบถาม

 

 Q14

 

จดทะเบียนแก้ไขตราประทับ

 

 

สอบถาม

 

 Q15

 

จดทะเบียนแก้ไขชื่อนิติบุคคลพร้อมแก้ไขตราประทับ

 

 

สอบถาม

 

Q16

 

จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการเข้า - ออก

 

 

สอบถาม

 

Q17

 

จดทะเบียนแก้ไขบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5)

 

 

สอบถาม

 

Q18

 

จดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ (กระทรวงพาณิชย์ + สรรพากร)

 

 

สอบถาม

 

Q19

 

จดทะเบียนแก้ไขที่ตั้งตามทะเบียนราษฎร์

 

 

สอบถาม

 

Q20

 

คัดหนังสือรับรองและเอกสารอื่น ๆ ครั้งละ

 

 

สอบถาม

 

Q21

 

ขอใบอนุญาตจำหน่ายสุรา + บุหรี่ ทั้งไทยและต่างประเทศ

 

 

สอบถาม

 

Q22

 

ขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว

 

 

สอบถาม

 

Q23

 

ต่ออายุวีซ่าต่างด้าว ลาว พม่า กัมพูชา 2 ปี

 

 

สอบถาม

 

Q24

 

จดทะเบียนเลิกกิจการ

สอบถาม


 

****หมายเหตุราคาข้างต้นเฉพาะในกรุงเทพมหานครเท่านั้นราคาต่างจังหวัดโปรดสอบถาม****

       

 
Visitors: 272,861