รับสมัครงาน

รับสมัครงานหลายตำแหน่ง

 
-เจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียน 2 - 3 คน ไม่จำกัดวุฒิ / ประสบการณ์  (แต่หากมีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาพิเศษ)
 
-เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชี 1- 2 คน จบด้านบัญชีโดยตรง หรือ มีประสบการณ์ทางด้านงานบัญชี

 

Visitors: 272,861