บริษัท ชนชญา บิสซิเนส จำกัด CHOnCHAYA BUSInESS CO.,LTD. โทร.02-044-6863 และ 02-899-0463

       

    ตัวอย่างลูกค้างานเครื่องหมายการค้าของเรา

  

            

 

              

    

       บริษัทเรามีตัวตน มีสถานประกอบการตั้งชัดเจน มีเจ้าหน้าที่แนะนำ ให้คำปรึกษา รายละเอียดต่างๆที่ชัดเจน รับทำเอง ไม่ได้ส่งงานต่อ ดังนั้นลูกค้าจึงมั่นใจในด้านความปลอดภัยของเอกสารส่วนตัวได้ สามารถโทรสอบถาม หรือ เข้ามาปรึกษาโดยตรงกับเราได้ที่สำนักงานของเรา ยินดีต้อนรับทุกท่านครับ/ค่ะ

     โปรโมรชั่นสุดพิเศษ

 -ฟรี!!! จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ทาง INTERNET

 -ฟรี!!! บริการจองชื่อ

 -ฟรี!!! บริการออกแบบโลโก้ตราประทับ

 -ฟรี!!! จัดทำรายงานการประชุมเพื่อเปิดบัญชี บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด

 

               บริษัท ชนชญา บิสซิเนส จำกัด

 

       เราเป็นผู้ให้บริการด้านการจดทะเบียนธุรกิจ บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทะเบียนพาณิชย์ ร้านค้า ทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ขอใบอนุญาตต่างๆ เช่น ใบอนุญาตจำหน่ายสุรา - บุหรี่ (ทั้งในประเทศ และ ต่างประเทศ) ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว และอื่นๆอีกมากมาย ยินดีให้คำปรึกษา แนะนำแนวทางในการเริ่มต้นประกอบธุรกิจของท่าน ในราคากันเอง สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดโทร

 

CALLCENTER : 02-044-6863 และ 02-899-0463 

 

สายตรง  : 082-339-6261

 

               

 

 

  สนทนาสดสดกับเราได้แล้ววันนี้ทาง

 

                                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

รหัส

    รายการประเภทบริการ

ค่าบริการ

 

 

Q1

 

 

จดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วน ขอเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร   

( ยื่นตรงกับกระทรวงพาณิชย์)

 

 

 

 

4,500


 

 

Q2

 

 

จดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วน ขอเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT สามารถออกบิล VAT ได้เลย

 

( ยื่นตรงกับกระทรวงพาณิชย์ และ สรรพากรพื้นที่ )

 

 

 

4,500

 

 

Q3

 

 

จดทะเบียนบริษัทจำกัด + ขอเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

 

( ยื่นตรงกับกระทรวงพาณิชย์ )

 

 

 

4,500


 

  

Q4

 

 

จดทะเบียนบริษัทจำกัด + ขอเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร + จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)  สามารถออกบิล VAT ได้เลย   

( ยื่นตรงกับกระทรวงพาณิชย์ และ สรรพากรพื้นที่ )

 

 

  

4,500

 

Q5

 

จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VATที่สรรพากรพื้นที่

 

 

4,500

 

Q6

 

 

จดทะเบียนพาณิชย์ (ร้านค้า) + ขอเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

 

 

สอบถาม

 

Q7

 

 

จดทะเบียนพาณิชย์ (ร้านค้า) + ขอเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร + จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 

สามารถออกบิล VAT ได้เลย   

 

 

สอบถาม

 

Q8

 

 

จดทะเบียนย้ายที่ตั้งสำนักงานในพื้นที่เดียวกัน  

(ที่กระทรวงพาณิชย์+สรรพากร)

 

 

สอบถาม

  

Q9

 

จดทะเบียนย้ายที่ตั้งสำนักงานต่างพื้นที่ (กระทรวงพาณิชย์ + สรรพากร)

 

 

สอบถาม


 

Q10

 

จดทะเบียนเพิ่ม/ลดสาขา ที่กระทรวงพาณิชย์

 

 

สอบถาม

 

Q11

 

 

จดทะเบียนเพิ่ม/ลดสาขา ที่กระทรวงพาณิชย์ + สรรพากร + ดำเนินการเรื่องยื่นภาษีมูลค่าเพิ่มรวมกัน

 

สอบถาม

 

Q12

 

จดทะเบียนแก้ไขอำนาจกรรมการ

 

 

สอบถาม

 

Q13

 

จดทะเบียนเพิ่มทุนบริษัท + เปลี่ยนแปลงบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5)

 

 

สอบถาม

 

 Q14

 

จดทะเบียนแก้ไขตราประทับ

 

 

สอบถาม

 

 Q15

 

จดทะเบียนแก้ไขชื่อนิติบุคคลพร้อมแก้ไขตราประทับ

 

 

สอบถาม

 

Q16

 

จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการเข้า - ออก

 

 

สอบถาม

 

Q17

 

จดทะเบียนแก้ไขบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5)

 

 

สอบถาม

 

Q18

 

จดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ (กระทรวงพาณิชย์ + สรรพากร)

 

 

สอบถาม

 

Q19

 

จดทะเบียนแก้ไขที่ตั้งตามทะเบียนราษฎร์

 

 

สอบถาม

 

Q20

 

คัดหนังสือรับรองและเอกสารอื่น ๆ ครั้งละ

 

 

สอบถาม

 

Q21

 

ขอใบอนุญาตจำหน่ายสุรา + บุหรี่ ทั้งไทยและต่างประเทศ

 

 

สอบถาม

 

Q22

 

ขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว

 

 

สอบถาม

 

Q23

 

คัดหนังสือรับรองฉบับภาษาอังกฤษ

 

 

สอบถาม

 

Q24

 

จดทะเบียนเลิกกิจการ

สอบถาม

 

  CALLCENTER : 02-044-6863 และ 02-899-0463 

 

สายตรง : 082-339-6261

 

      

Visitors: 272,862